Impressum

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw bestelling stuurt u een e-mail naar: info-vps@auv.eu

Dierenartsenpraktijk De Keerhoeve
Vestiging Leiden
Rijn en Schiekade 22
2311 AK Leiden

Vestiging Voorschoten
Leidseweg 229 (Sint Nicolaespad)
2253   JA Voorschoten

Telefoon: + 31 71 5120241
E-Mail: info@keerhoeve.nl

KvK nr.: 27359770

Geschillenbeslechting / arbitrage-instantie

Bij geschillen met consumenten zijn wij bereid om mee te werken aan een procedure voor geschillenbeslechting. De bevoegde geschillenbeslechtingsinstantie is:

Europees Platform voor Online Geschillenbeslechting van de Europese Commissie
Website: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=NL

Bij een consumentengeschil werken wij mee aan een procedure behandeld door dit platform.